Radikal Prostatektomi Nedir?

Radikal Prostatektomi

Radikal Prostatektomi Nedir?

Radikal Prostatektomi Nedir?

Erken evre prostat kanserlerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Hastalıklı prostat hücrelerinin  tamamiyle yok edilmesi hedeflenmektedir. Hastalıklı prostat dokusu çıkarılır. Açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi; kapalı yöntemle (laparoskopik prostatektomi) veya robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir.

RIRS Yöntemi nedir?

RIRS Nedir?

RIRS yöntemi nedir? Nasıl uygulanır?

RIRS (Retrograd Intrarenal Surgery) böbrek taşı tedavisinde kullanılan cerrahiye alternatif bir girişimdir. Açık ameliyatlara alternatif olan bu yöntemde ucunda kamera olan bir aletle (Üreteroskop) idrar kanalından böbreğe kadar girilerek taşa müdahale etme işlemine Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) denilmektedir. Bu yöntemle görüntülenen böbrek taşları holmium lazer ile birlikte ufaltılır. Taşlar böbreğe ve idrar kanalına zarar vermeden  dışarı dökülür.

Böbrek Taşları

Böbrek Taşları

Böbrek taşları şiddetli ağrıyla belirti verebilen rahsatsızlıklardandır.

Böbrek Taşları

Böbrek taşı; kalsiyum oksalat, ürik asit gibi maddelerin vücutta aşırı derecede bulunması sonucu böbreklerden tam olarak atılamaz ve birikmeye başlar. Zaman içerisinde; böbreklerde biriken bu maddeler taşlaşarak hacim olarak da büyürler. Genellikle bu büyük hacimli taşların bulundukları yerden hareket etmesiyle varlıklarından haberimiz olmaktadır. Zira hareketle birlikte şiddetli ağrı şikayetleri başlamaktadır. İdrar kanallarında hareket eden taşlar ağrının dışında idrar akışını engelleyerek böbreklere zarar verebileceği için aynı zamanda çok tehlikelidirler. Ani müdahale gerektirebilir.

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P)

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P)

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) nasıl bir yöntemdir?

Kapalı Prostat Ameliyatı

Prostat tümörleri veya iyi huylu prostat büyümelerinde en sık başvurulan cerrahi yöntemlerin başında Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) gelmektedir.

Kapalı prostat ameliyatı (TUR-P Transüretral Prostat Rezeksiyonu) diye de adlandırılan; penis ucundan özel bir aletle girilerek; mesane girişinde darlık oluşturan, prostat dokusunun küçük parçalar şeklinde kesilip alınması işlemidir.  Kesme işlemi koter dediğimiz bir alet yardımıyla yapılır. Dokuyu elektrik akımı kullanarak yakmak ve kanamayı en aza indirmek hedeflenmektedir.

TESE Ameliyatı

TESE Ameliyatı

TESE Ameliyatı Nedir?

TESE Ameliyatı

TESE Ameliyatı (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu);  azospermi hastalarında TESA’dan  sonuç alınamadığında, yani; sperm aspirasyonu ile sperm hücresi elde edilemediğinde başvurulan bir yöntemdir.  Bu yöntem ameliyat mikroskopu altında gerçekleştirilir. Testislerde sperm üreten bölgeler incelenerek o bölgelerden parçalar alınır. Alınan parçalardan sperm hücresi elde edilerek ICSI denilen yöntemle yumurtaya enjekte edilir.

TESA Ameliyatı

TESA Ameliyatı

Testiküler Sperm Aspirasyonu nedir?

TESA Ameliyatı

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu); erkeklerde meni içerisinde sperm bulunamaması (azospermi) sebebi ile başvurulan bir yöntemdir.

Kimi erkeklerde; sperm hücrelerini taşıyan kanallarda darlıklar, tam tıkanıklık veya testislerde sperm üretiminde bozukluk olabilmektedir. Meni içerisinde sperm ya hiç bulunmaz ya da, az sayıda bulunur. Bu durumda; testislerden iğne kullanılarak sıvı çekilmekte ve sperm hücresi elde edilmektedir.

Azospermi

Azospermi Nedir?

Azospermi nedir? Kimlerde görülür? Tedavisi nasıldır?

Azospermi

Azospermi, menide sperm bulunmaması durumuna verilen addır. Pek çok değişik sebebe bağlı olarak oluşabilmektedir.  Hormonal dengesizlikler, genetik bozukluklar, geçirilmiş birtakım ameliyatlar, inmemiş testis, tedavi edilmemiş inmemiş testis, çocuklukta geçirilen enfeksiyöz hastalıklar, boğmaca, kabakulak gibi yüksek ateşle seyreden hastalıklar azospermi sebepleri olabilmektedir. Ayrıca, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler ve sperm kanallarının hiç olmaması ya da sperm yollarındaki tıkanıklıklar azospermi nedenlerindendir.